(2 juli 2012)

Gek-log

Hoeveel gekheid past er op een stokje? Echt álle? Ik heb zo mijn twijfels. Ok, je moet alle gekheid natuurlijk niet op de top plaatsen, dan kan er inderdaad maar weinig op. Misschien moet je het er omheen wikkelen, als een suikerspin. In dat geval past er natuurlijk al flink wat meer gekheid op een stokje. Toch lijkt "alle" mij schromelijk overdreven.
Ik bedoel, als je alleen al alle gekheid van ons dorpsbestuur hier neemt, dat past al kwalijk op een stokje, je hebt dan al zeker een flinke stok nodig. Maar waarschijnlijk al een flinke boomstam, een stokje is dan echt niet genoeg. Laat staan als je alle andere gekheid dan nog kwijt wilt. En we hebben een flinke schat aan gekheid, ook als je een strikte definitie neemt.
Ik vraag me af of er ook een eenheid van gekheid is? Om het te kunnen duiden, te definiëren. Is het een schaal, net als die van Beaufort of Richter? Van 1 t/m 12, met aanduidingen als "beperkte gekheid", "milde gekheid" en "extreme gekheid". Of is het gewoon een onuitputtelijke eenheid, bijvoorbeeld 200 g/s (gekheid op een stokje)?
Ook stel ik me voor dat - vanwege de schaarste aan stokjes en de overvloed aan gekheid - er een stokjes-heffing komt. Een gekheidsheffing zou natuurlijk ook kunnen, maar ik vrees dan voor een failliet van ons land. En wie controleert de juiste afdracht, de gekheids-inspectie?
Onbegonnen werk lijkt me, al zou het wel weer goed zijn voor de werkgelegenheid. En wat doe je met gekheid van Nederlanders in het buitenland? Of gekheid van buitenlanders binnen onze landsgrenzen? Wanneer valt de gekheid onder de gekheidsheffing en wanneer niet? Ik vrees voor noodzakelijke nationale en Europese regelgeving. Die op zichzelf ook weer op een stokje moet. Of beter gezegd, een flinke stok. Samen met de gekheids-verdragen, gekheidsdatabanken, gekheidscontroles, gekheidsveilingen die er dan zullen volgen. Stof genoeg om over te debatteren, dunkt me.

Er valt binnen Europa duidelijk nog een hoop werk te verzetten hieromtrent. Ik ben ook benieuwd naar de standpunten van de verschillende partijen hierover bij de komende verkiezingen.

(wordt - gek genoeg - vervolgd)

(18 juni 2012)

RSA Animate - Drive: The surprising truth about what motivates us

 

 

(30 april 2012)

Koninginnedaggroet

nrc
(bron: www.nrc.nl)

De NRC-website van vandaag wil ons doen geloven dat onze minister-president is afgereisd naar het ISS. En daar samen met André Kuipers de koninklijke familie groet. Dit lijkt me uiterst onwaarschijnlijk. Volgens mij moet je daar eerst flink voor trainen.


(25 april 2012)

Vierde wet van Tom

(de wet van de maatschappelijke opwaartse druk)

Door maatschappelijke en organisatorische opwaartse druk komen in organisaties de lichtste mensen als eerste bovendrijven.

 


(11 februari 2012)

Maar weer eens een panoramafoto gemaakt. Op de laatste dag voor de dooi. Vandaag bij de hardrijderij voor vrouwen om de Gouden Bal in de Prinsentuin. "Winterwille" op zijn best. Uit de hand genomen, zonder pano-kop en geen 360 graden. Maar het geeft wel een aardig beeld hoe het eruit zag. Fullscreen (de knop links) natuurlijk het mooist.

 


(16 januari 2012)

maya


lijn

 


 

naar vorig jaar